Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyrheliometr Ångströmův
pyrheliometr využívající kompenzačního principu. Jako čidla se používá dvou stejných tenkých a začerněných manganinových pásků. Teplotní diference mezi nimi se při střídavém ozařování a zastiňování určuje pomocí termočlánků přilepených na jejich neozařované straně. Zastíněný pásek se vyhřívá el. proudem takové intenzity, aby měl stejnou teplotu s teplotou ozářeného pásku. Intenzita měřeného záření je přímo úměrná čtverci kompenzačního proudu. Pyrheliometr Ångströmův byl v minulosti používán především jako standardní radiometr. Uvedený pyrheliometr zkonstruoval švédský fyzik K. Ångström v r. 1893.
angl: Ängström pyrheliometer; slov: Ängströmov pyrheliometer; něm: Pyrheliometer nach Angström n; rus: пиргелиометр Онгстрема  1993-a3
podpořila:
spolupracují: