Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sloup sluneční
angl: sun pillar; slov: slnečný stĺp; něm: Sonnensäule f; rus: солнечный столб  1993-a1
podpořila:
spolupracují: