Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlakoměr deformační
viz tlakoměr.
angl: elastic barometer slov: deformačný tlakomer něm: Deformationsbarometer n rus: деформационный барометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: