Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr deformační
viz tlakoměr.
angl: elastic barometer; slov: deformačný tlakomer; něm: Deformationsbarometer n; rus: деформационный барометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: