Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram zkosený
emagram, ve kterém nejsou izotermy orientovány kolmo na osu x, nýbrž jsou pootočeny nejčastěji o 45° ve směru pohybu hodinových ručiček, aby byly lépe znázorněny plochy mezi jednotlivými křivkami na diagramu. Diagram je vhodný např. pro grafické vyjádření velikosti CAPE a CIN. V odb. slangu se běžně používá anglické označení skew-T diagram.
angl: skew-T diagram, skew T-log p diagram  2019
podpořila:
spolupracují: