Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient turbulentní difuze
podíl koeficientu turbulentní výměny a hustoty prostředí, v meteorologii tedy zpravidla hustoty vzduchu. Rozlišujeme koeficient turbulentní difuze pro hybnost, teplo, vodní páru, popř. znečišťující příměsi. Koeficient turbulentní difuze patří k nejužívanějším charakteristikám turbulence. Z hlediska form. analogie mezi charakteristikami turbulentního a vazkého laminárního proudění je koeficient turbulentní difuze pro hybnost analogem kinematického koeficientu vazkosti a koeficient turbulentní difuze pro teplo analogem koeficientu teplotní vodivosti. Viz též koeficient difuze zobecněný.
angl: eddy coefficient, turbulent diffusion coefficient slov: koeficient turbulentnej difúzie něm: turbulenter Diffusionskoeffizient m rus: коэффициент турбулентной диффузии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: