Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

monitoring atmosféry
informační systém sběru, soustředění, popř. i zpracování a vizualizace informací o stavu atmosféry, tedy meteorologické pozorování v širším kontextu. Od 90. let 20. století je monitoring atmosféry v ČR v naprosté většině automatizovaný bez nutnosti manuálních zásahů (kromě technické údržby a oprav). Viz též linka pro předpověď počasí automatizovaná, automatizace v meteorologii.
angl: atmosphere monitoring slov: monitorovanie atmosféry něm: Monitoring m der Atmosphäre , Überwachung der Atmosphäre f rus: мониторинг  1993-a3
podpořila:
spolupracují: