Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorotropismus
angl: meteotropism; rus: метеозависимость, метеочувствительность  2019
podpořila:
spolupracují: