Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona místní
angl: local depression slov: miestna cyklóna něm: lokale Zyklone f fr: dépression locale f rus: местный циклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: