Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intercepce srážek
zadržování (zachycování) části padajících srážek, v širším smyslu i tvorba usazených srážek na vegetaci nebo na vyvýšených předmětech, takže tyto srážky nedosáhnou povrchu půdy. Pokud nejsou využity rostlinami, dochází k evaporaci, případně sublimaci těchto srážek, takže se nepodílejí na odtoku ani na infiltraci. Intercepce srážek tak má nezanedbatelný vliv na hydrologickou bilanci a bilanci půdní vody, zejména u lesních porostů s velkou záchytnou plochou.
angl: interception of precipitation slov: intercepcia zrážok něm: Niederschlagsinterzeption f rus: задерживание осадков, интерцепция осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: