Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinogram
záznam aktinografu.
angl: actinogram slov: aktinogram něm: Aktinogramm n rus: актинограмма fr: actinogramme m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: