Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

chemosféra
část atmosféry Země zahrnující horní část stratosféry, mezosféru a dolní část termosféry. Pro chemosféru jsou typické fotochemické reakce kyslíku, ozonu, dusíku atd., které vznikají působením slunečního záření velmi krátkých vlnových délek.
angl: chemosphere slov: chemosféra něm: Chemosphäre f rus: хемосфера  1993-a2
podpořila:
spolupracují: