Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vztah Chrgianův
slov: Chrgianov vzťah rus: формула Хргиана  1993-a1
podpořila:
spolupracují: