Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vztah Chrgianův
slov: Chrgianov vzťah; něm: Khrgian-Formel f; rus: формула Хргиана  1993-a1
podpořila:
spolupracují: