Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklus klimatický čtvrtohorní
slov: štvrtohorný klimatický cyklus něm: Klimazyklus des Quartärs m fr: variations climatiques du Quaternaire pl rus: четвертичный климатический цикл  1993-a1
podpořila:
spolupracují: