Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklus klimatický čtvrtohorní
slov: štvrtohorný klimatický cyklus rus: четвертичный климатический цикл fr: variations climatiques du Quaternaire pl něm: Klimazyklus des Quartärs m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: