Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklus klimatický čtvrtohorní
slov: štvrtohorný klimatický cyklus; něm: Klimazyklus des Quartärs m; fr: variations climatiques du Quaternaire pl; rus: четвертичный климатический цикл  1993-a1
podpořila:
spolupracují: