Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta kvazistacionární
atmosférická fronta s nepatrným pohybem vzhledem k zemskému povrchu. Vzduchové hmoty se podél ní pohybují v opačném směru a přibližně rovnoběžně s frontální čárou. Viz též fronta stacionární.
angl: quasi-stationary front slov: kvázistacionárny front něm: quasistationäre Front f fr: front quasi stationnaire m rus: квазистационарный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: