Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlha údolní
mlha, která se tvoří v terénních sníženinách, zejména v údolích následkem stékání chladnějšího vzduchu po svazích, silnějšího ochlazování a v důsledku zvětšené vlhkosti vzduchu. Při pozorování z vyšších poloh se údolní mlha jeví jako oblačné moře.
angl: valley fog slov: údolná hmla rus: долинный туман něm: Talnebel m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: