Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa povětrnostní
angl: weather chart; slov: poveternostná mapa; něm: Wetterkarte f; rus: карта погоды, метеорологическaя карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: