Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorolog
odborník s příslušným meteorologickým formálním nebo neformálním vzděláním, který se v tematické oblasti meteorologie profesně angažuje. Podle stupně vzdělání a dosažené praxe se v některých státech na doporučení Světové meteorologické organizace rozeznávají meteorologové 1. až 4. třídy, což kvalifikačně pokrývá celou oblast od technických pracovníků v praxi až po meteorologický výzkum. Viz též klimatolog, synoptik, prognostik.
angl: meteorologist slov: meteorológ něm: Meteorologe m rus: метеоролог  1993-a3
podpořila:
spolupracují: