Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient vertikální disperze
statist. veličina σz, používaná zejména při studiu vert. rozptylu pasivní příměsi v atmosféře, která charakterizuje turbulentní stav atmosféry a intenzitu rozptylu znečištění ve vert. směru. Lze ji určit např. z pulzací vert. složky vektoru větru. Viz též model Suttonův, koeficient laterální disperze.
angl: vertical dispersion coefficient slov: koeficient vertikálnej disperzie rus: коэффициент вертикального рассеяния něm: vertikaler Dispersionskoeffizient m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: