Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny závětrné
v praxi často používané označení pro gravitační vlny typu stojatých vln vznikající při přetékání stabilně zvrstvené vzduchové hmoty přes překážku v podobě horského pásma přibližně kolmo na jeho osu. Jsou řízeny Bruntovou–Vaisalovou frekvencí a v závětrném prostoru bývají spojeny s rotory vytvářejícími se pod jejich vrchy, s vlnovými oblaky, popř. s rotorovými oblaky.
angl: lee waves slov: záveterné vlny něm: Leewellen f/pl rus: подветренные волны  1993-a3
podpořila:
spolupracují: