Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

advekce ageostrofická
angl: ageostrophic advection; slov: ageostrofická advekcia; něm: ageostrophische Advektion f; fr: advection agéostrophique f; rus: агеострофическая адвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: