Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

advekce ageostrofická
angl: ageostrophic advection slov: ageostrofická advekcia něm: ageostrophische Advektion f rus: агеострофическая адвекция fr: advection agéostrophique f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: