Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lux
jednotka (intenzity) osvětlení.
angl: lux; slov: lux; něm: lux n; fr: lux n; rus: люкс  2022
podpořila:
spolupracují: