Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

difuzosféra
oblast nad turbopauzou do výšek přibližně nad 100 km, v níž je vert. rozložení atm. plynů určováno molekulární difuzí v poli zemské tíže a nikoliv turbulentním promícháváním. Prakticky se shoduje s heterosférou. Viz též turbosféra.
angl: diffusosphere slov: difúzosféra něm: Heterosphäre f rus: диффузосфера fr: diffusosphère f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: