Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

difuzosféra
oblast nad turbopauzou do výšek přibližně nad 100 km, v níž je vert. rozložení atm. plynů určováno molekulární difuzí v poli zemské tíže a nikoliv turbulentním promícháváním. Prakticky se shoduje s heterosférou. Viz též turbosféra.
Termín se skládá z lat. diffusio „rozprostření, rozptýlení“ a z řec. σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“).
angl: diffusosphere slov: difúzosféra něm: Heterosphäre f fr: diffusosphère f rus: диффузосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: