Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zahřmění
syn. hrom.
angl: thunder; slov: hrom, zahrmenie; něm: Donner m; rus: гром  2020
podpořila:
spolupracují: