Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izalobara
izalolinie spojující místa se stejnou hodnotou změny tlaku vzduchu za určitý časový interval (3, 6, 24 h apod.). Izalobary se zakreslují především na přízemních synoptických mapách. Viz též mapa izalobar, metoda izalobar, střed izalobarický, izotendence, vítr izalobarický, vítr alobarický.
angl: isallobar slov: izalobara něm: Isallobare f rus: изаллобара  1993-a2
podpořila:
spolupracují: