Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oprava přístrojová
oprava, která převádí údaj indikovaný přístrojem na správnou hodnotu měřené veličiny v používané soustavě jednotek. Vylučuje z měření chyby, které jsou vyvolány vlastním přístrojem.
angl: instrument correction slov: prístrojová korekcia něm: Instrumentenkorrektur f rus: инструментальная поправка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: