Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přístroj Brinellův
jednoduchý přístroj na měření max. hmotnosti námrazků na vnějších el. vedeních zpravidla za celé námrazové období. Je založen na principu Brinellova tvrdoměru, jímž se zjišťuje působící síla z velikosti vtisku kuličky zatlačené do materiálu konstantní tvrdosti. Zavěšuje se na el. vedení do řetězce izolátorů. Užívané přístroje měří v rozsahu 102 až 3.103 kg. Přístroj je nazván podle švédského inženýra J. A. Brinella (1849–1925).
angl: Brinell ice meter; slov: Brinellov prístroj; něm: Vereisungsmesser nach Brinell m; rus: измеритель обледенения Бринелла  1993-a3
podpořila:
spolupracují: