Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

služba povětrnostní
věcně nepřesný název pro instituci poskytující operativní meteorologické informace, např. údaje o současném stavu počasí nebo jeho předpovědi pro různé účely. Pod pojem povětrnostní služba bývala někdy zahrnována synoptická služba a letecká meteorologická služba.
angl: weather service slov: poveternostná služba něm: Wetterdienst m rus: метеорологическое обслуживание  1993-a1
podpořila:
spolupracují: