Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

inverze teploty vzduchu přízemní
teplotní inverze začínající bezprostředně od zemského povrchu. Z hlediska příčin svého vzniku patří zpravidla k radiačním, popř. advekčním inverzím teploty vzduchu. Viz též inverze teploty výšková.
angl: ground inversion, surface inversion; slov: prízemná inverzia teploty vzduchu; něm: Bodeninversion f; rus: приземная инверсия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: