Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblak radioaktivní
obecně používané označení pro nakupení produktů radioaktivního rozpadu v ovzduší, vznikající při výbuchu atomové nebo vodíkové bomby či při havárii jaderného zařízení. Krátce po výbuchu radioaktivní oblak vystoupí do velkých výšek a obsahuje i vodní, prachové a půdní částice. Po určitou dobu se udržuje v atmosféře a může být přenášen prouděním vzduchu na velké vzdálenosti. Během tohoto transportu z něj vypadávají radioaktivní částice, často spolu s atmosférickými srážkami, čímž radioaktivní oblak postupně zaniká. Viz též radioaktivita atmosféry, spad radioaktivní.
angl: radioactive cloud slov: rádioaktívny oblak něm: radioaktive Wolke f rus: радиоактивное облако  1993-a2
podpořila:
spolupracují: