Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie radiolokační
syn. meteorologie radarová – specializovaná oblast meteorologie, která využívá zákonů šíření, rozptylu a zpětného odrazu elmag. energie v atmosféře ke zjišťování výskytu, lokalizace a charakteristik meteorologických radiolokačních cílů, k určování směru a rychlosti jejich pohybu i vývoje pro potřeby zabezpečení hydrometeorologických služeb a pro potřeby externích uživatelů z různých hospodářských odvětví i z veřejnosti. K tomu se využívá měření pomocí radiolokačních prostředků, především meteorologických radiolokátorů. Viz též radiometeorologie, klimatologie radiolokační.
angl: radar meteorology slov: rádiolokačná meteorológia rus: радиолокационная метеорология něm: Radarmeteorologie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: