Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

geomorfologie klimatická
dílčí disciplína geomorfologie, která studuje vznik a vývoj tvarů zemského povrchu v závislosti na klimatu a jeho změnách v geol. minulosti. Viz též oblast klimatomorfogenetická.
angl: climatic geomorphology slov: klimatická geomorfológia rus: климатическая геоморфология něm: Klimageomorphologie f fr: géomorphologie climatique f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: