Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemorumbometr
anemometr, který registruje směr i rychlost větru. Viz rumb.
Termín se skládá z řec. άνεμος [anemos] „vítr“, rus. румб [rumb] (označení pro kompasový dílek) a z řec. μέτρον [metron] „míra, meřidlo“.
angl: anemorumbometer slov: anemorumbometer něm: Anemorumbometer m fr: anémomètre à hélice m rus: анеморумбометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: