Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kalibrace družicových dat
převod dat získaných přístroji meteorologických družic na standardní fyzikální veličiny, např. intenzitu záření, jasovou (radiační) teplotu, odrazivost (albedo) aj.
angl: satellite data calibration slov: kalibrácia družicových dát něm: Kalibrierung (Eichung) der Satellitendaten f rus: калибровка спутниковых ганных  1993-a3
podpořila:
spolupracují: