Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kalibrace družicových dat
převod dat získaných přístroji meteorologických družic na standardní fyzikální veličiny, např. intenzitu záření, jasovou (radiační) teplotu, odrazivost (albedo) aj.
angl: satellite data calibration; slov: kalibrácia družicových dát; něm: Kalibrierung (Eichung) der Satellitendaten f; rus: калибровка спутниковых ганных  1993-a3
podpořila:
spolupracují: