Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlakoměr kapalinový
viz tlakoměr. Viz též tlakoměr rtuťový.
angl: mercury barometer slov: kvapalinový tlakomer něm: Flüssigkeitsbarometer n rus: жидкостный барометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: