Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

divergence horizontální
angl: horizontal divergence slov: horizontálna divergencia něm: horizontale Divergenz f rus: горизонтальная дивергенция fr: divergence horizontale f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: