Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

divergence horizontální
angl: horizontal divergence slov: horizontálna divergencia něm: horizontale Divergenz f fr: divergence horizontale f rus: горизонтальная дивергенция  1993-a2
podpořila:
spolupracují: