Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

inverze teploty vzduchu sněhová
přízemní inverze teploty vzduchu, jež vzniká zpravidla při advekci relativně teplého vzduchu nad zemský povrch s tající sněhovou pokrývkou v důsledku spotřeby tepla na tání sněhu. Je typickým příkladem přízemní advekční inverze teploty vzduchu.
angl: snow inversion; slov: snehová inverzia teploty vzduchu; něm: Schneeinversion f; rus: снежная инверсия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: