Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ozáření
jedna z variant zářivého toku.
1. Množství záření určitého druhu, které dopadá za jednotku času na jednotkovou plochu a je vyjádřené v energ. jednotkách. V meteorologii jde nejčastěji o přímé sluneční záření nebo o globální záření;
2. z hlediska humánní bioklimatologie expozice těla zářením určitého druhu;
3. pojmu ozáření se někdy nevhodně používá ve smyslu záření.
angl: irradiance slov: ožiarenie něm: Bestrahlung f rus: облучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: