Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

námraza profilová
technický termín pro tvar námrazy na letadle v době letu, vznikající obyčejně při nízkých teplotách vzduchu zpravidla pod –20 °C a při malém vodním obsahu oblaku. Tvoří se především na náběžné hraně křídla, jinak kopíruje povrch letadla, přičemž podstatně nemění jeho aerodyn. vlastnosti. Proto se v letectví považuje za málo nebezpečnou formu námrazy.
slov: profilová námraza; rus: профильное обледенение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: