Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilance zemského záření
bilance radiační dlouhovlnná – bilance dlouhovlnného záření v dané hladině atmosféry nebo na zemském povrchu. Je rozdílem záření atmosféry směřujícího dolů a zemského záření směřujícího nahoru, které je tvořeno zářením zemského povrchu směřujícím nahoru, odraženým zářením atmosféry a zářením atmosféry směřujícím nahoru.
angl: net terrestrial radiation, terrestrial radiation balance slov: bilancia zemského žiarenia něm: terrestrische Strahlungsbilanz f, terrestrische Strahlungshaushalt f, Bilanz der terrestrischen Strahlung f fr: radiation terrestre f, bilan global « ondes longues » m rus: баланс земной радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: