Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

symboly meteorologické
1. písmena nebo číslice používané pro popis meteorologických prvků na synoptické mapě;
2. graf. znaky pro met. prvky, jevy a děje, popř. jejich intenzitu. Používají se především pro znázornění počasí na přízemních synoptických mapách a ve výkazech meteorologických pozorování. Meteorologické symboly jsou mezinárodně dohodnuté.
angl: meteorological symbols; slov: meteorologické symboly; něm: meteorologische Symbole n/pl; rus: метеорологические символы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: