Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

barye
jednotka tlaku vzduchu, pro niž platí vztah: 1 barye (ba) = 10–1 Pa = 10–3 hPa. Používala se hlavně pro měření akust. tlaku.
angl: barye slov: barya něm: Barye n rus: бария fr: barye f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: