Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

opalescence
bělavé zabarvení atmosféry způsobující zdánlivé změny v zabarvení předmětů. Příčinou opalescence je rozptyl světla na velmi malých aerosolových částečkách v atmosféře. Viz též aerosol atmosférický.
angl: opalescence slov: opalescencia něm: Opaleszenz f rus: опалесценция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: