Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

opalescence
bělavé zabarvení atmosféry způsobující zdánlivé změny v zabarvení předmětů. Příčinou opalescence je rozptyl světla na velmi malých aerosolových částečkách v atmosféře. Viz též aerosol atmosférický.
Základem termínu je slovo označující minerál mléčného zbarvení, opál (z řec. ὀπάλλιος [opallios], přes lat. opalus téhož významu).
angl: opalescence; slov: opalescencia; něm: Opaleszenz f; rus: опалесценция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: