Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

chyba přístroje
rozdíl mezi údajem přístroje po vyloučení všech systematických rušivých vlivů a správnou hodnotou měřené veličiny. Viz též kalibrace meteorologických přístrojů.
angl: instrument error slov: chyba prístroja něm: Gerätefehler m rus: ошибка прибора  1993-a3
podpořila:
spolupracují: