Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dohlednost šikmá
dohlednost ve směru odkloněném o určitý ostrý úhel od horiz. roviny. V letecké meteorologii se určuje z vyvýšeného bodu směrem k zemskému povrchu jako vzdálenost k nejdále viditelnému bodu na zemi. Šikmá dohlednost pozorovaná z kabiny letícího letadla ve směru přistání v závěrečné fázi letu je přistávací dohlednost. Šikmá dohlednost pozorovaná z letištní budovy Řízení letového provozu je věžová dohlednost.
angl: slant visibility, oblique visibility slov: šikmá dohľadnosť něm: Schrägsicht f fr: visibilité oblique f rus: косая видимость  1993-b3
podpořila:
spolupracují: