Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva mezní laminární
angl: laminar boundary layer; slov: laminárna hraničná vrstva; něm: laminare Grenzschicht f; rus: ламинарный пограничный слой  1993-a1
podpořila:
spolupracují: