Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva mezní laminární
angl: laminar boundary layer slov: laminárna hraničná vrstva něm: laminare Grenzschicht f rus: ламинарный пограничный слой  1993-a1
podpořila:
spolupracují: