Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozdělení Jungeho
angl: Junge distribution slov: Jungeho rozloženie něm: Junge-Verteilung f rus: распределение Юнга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: