Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozdělení Jungeho
angl: Junge distribution; slov: Jungeho rozloženie; něm: Junge-Verteilung f; rus: распределение Юнга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: