Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

souřadnice meteorologické stanice
zeměp. šířka, zeměp. délka, nadmořská výška stanice (ELEV) a nadmořská výška tlakoměru, v případě leteckých meteorologických stanic také nadm. výška letiště. Zeměp. šířka, zeměp. délka a nadm. výška stanice se vztahují k bodu pozemku stanice, kde je umístěn srážkoměr; nemá-li stanice srážkoměr, k bodu pozemku stanice, kde je umístěn staniční teploměr. Souřadnice met. stanic jsou uvedeny v publikaci Světové meteorologické organizace WMO No. 9 – Volume A – Observing stations. Viz též metadata meteorologické stanice, indikativ stanice, poloha meteorologické stanice.
angl: coordinates of meteorological station slov: súradnice meteorologickej stanice rus: координаты метеорологической станции něm: Koordinaten der meteorologischen Station f/pl  1993-a3
podpořila:
spolupracují: