Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozvrh vysílací
dříve používaná tabulka udávající čas, druh a způsob vysílání meteorologických zpráv, meteorologických informací a podkladů, sestavená obvykle pro určitou část nebo úroveň Globálního telekomunikačního systému.
angl: schedule of transmission; slov: vysielací rozvrh; něm: Sendeplan m; rus: расписание передач  1993-a3
podpořila:
spolupracují: