Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozvrh vysílací
dříve použitelná tabulka udávající čas, druh a způsob vysílání meteorologických zpráv, meteorologických informací a podkladů, sestavená obvykle pro určitou část nebo úroveň světového telekomunikačního systému.
angl: schedule of transmission slov: vysielací rozvrh rus: расписание передач něm: Sendeplan m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: