Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pyrgeometr
radiometr používaný k měření dlouhovlnného záření, většinou vyzařovaného atmosférou směrem k zemskému povrchu. Přístroj má obvykle termoelektrické čidlo chráněné křemennou polokoulí, která je pokrytá speciální vrstvou propouštějící pouze záření s vlnovou délkou větší než 4,5 µm.
angl: pyrgeometer slov: pyrgeometer něm: Pyrgeometer n rus: пиргеометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: