Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyrgeometr
radiometr používaný k měření dlouhovlnného záření, většinou vyzařovaného atmosférou směrem k zemskému povrchu. Přístroj má obvykle termoelektrické čidlo chráněné křemennou polokoulí, která je pokrytá speciální vrstvou propouštějící pouze záření s vlnovou délkou větší než 4,5 µm.
Termín se skládá z řec. πῦρ [pyr] „oheň“, γῆ [gé]  „Země“ a μέτρον [metron] „míra, meřidlo“.
angl: pyrgeometer; slov: pyrgeometer; něm: Pyrgeometer n; rus: пиргеометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: