Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zpráva INTER
do dubna 2010 vnitrostátní meteorologická zpráva obsahující meteorologické, klimatologické a agrometeorologické údaje za uplynulých 24 hodin s případnými dodatky za uplynulý týden.
slov: správa INTER něm: INTER-Meldung rus: ИНТЕР  1993-a3
podpořila:
spolupracují: